<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1935405529937573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Optin Bank ASA ble ved Finansdepartementets vedtak av 23.6.21 satt under offentlig administrasjon.

 

Henvendelser kan rettes til: optinadministrasjon@kvale.no