<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1935405529937573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Motiveres du av muligheten til å utvikle deg og forstå sammenhenger? Er du i tillegg analytisk, strukturert og frittenkende? I så fall bør du se litt nærmere på denne stillingen. Vi ser etter en jurist med noen års erfaring som har lyst til å jobbe med et bredt spekter av problemstillinger i en nyskapende og kreativ bank. Du vil fungere som bankens juridiske rådgiver og kan regne med å bli lyttet til og få stort ansvar. I tillegg vil du utgjøre en viktig del av etterlevelsesfunksjonen og få mulighet til å jobbe med virksomhetsstyring på høyt nivå i banken.

 

Oppgaver og ansvarsområder

 • Fungere som intern juridisk rådgiver
 • Utarbeide samarbeidsavtaler og delta i forhandlinger og dialog med partnere
 • Utarbeide og vedlikeholde standardavtaler og vilkår
 • Utrede finansregulatoriske problemstillinger
 • Bistå ved utstedelse av finansielle instrumenter og ved kapitalinnhenting
 • Føre dialog med Finanstilsynet
 • Sikre at banken fanger opp regulatoriske endringer og at disse implementeres i virksomheten
 • Daglig behandlingsansvarlig for personopplysninger

 

Hvem er du?

Vi ser etter en person med noen års arbeidserfaring fra juridisk avdeling eller etterlevelse i bank eller annet finansforetak og som er klar for å ta det neste steget i karrieren. Du må være sulten på nye utfordringer og villig til å brette opp ermene og ta ansvar. Vi tror det vil være en fordel om du har litt innsikt i både teknologi og reguleringen av betalingsformidling. Det skader heller ikke om du har kommersiell teft og ser mulighetene som ligger i ny teknologi og handlingsrommet i lovverket. Siden du vil jobbe i en oppstartsbedrift med få ansatte og flat struktur tror vi det blir enklest om du trives med mennesker og har litt toleranse for at det fortsatt er mye som har utviklingspotensial.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • Erfaring fra bank/ kunnskap om finanslovgivningen
 • Erfaring fra arbeid med personvern/ innsikt i GDPR
 • God kompetanse innenfor avtale- og kontraktrett
 • Evne til å operasjonalisere rettslige krav

 

Vi tilbyr

 • Bratt læringskurve
 • Lyttende og spørrende kolleger
 • Mulighet til å være med og forme en spennende og dynamisk bank
 • Lønn etter avtale

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Helge Benum, Chief Risk and Compliance Officer, helge.benum@optinbank.no

Om Optin Bank

Optin Bank er en fintech scale-up, som tilbyr et bredt spekter av produkter, tjenester og betalingsløsninger. Vi tilbyr en «end to end» løsning for alle typer av betalingstransaksjoner fra betaling til innfordring.

Optin søker å øke verdien i den eksisterende verdikjeden for våre partnere ved å tilby bank- og finansielle tjenester til B2B og B2C. Sammen med våre partnere tilbyr vi en kontaktløs betalingsløsning og finansielle produkter for alle slags betalingsplattformer, journalsystem og ERP. Løsningen OptinPay kan integreres i alle ordreplattformer, i tillegg til mobile og nettbaserte løsninger. Den er svært fleksibel og kan tilbys både med partnerens eget brand eller som OptinPay.

Optin Bank ASA fikk bankkonsesjon av Finanstilsynet 8. september 2017. Optin Bank ASA eies hovedsakelig av norske investorer. Banken har kontor i Munkedamsveien 53B i Oslo